Informatie

Wat doe ik?


Ik schilder en tracht in mijn schilderijen de emotie weer te geven, die ik onderga bij het aanschouwen of beleven van het onderwerp. Of dat nu landschappen zijn, personen of iets wat mij emotioneel pakt op een willekeurig moment. Ik kan enorm geboeid raken door een bijzondere lichtval of imponerende luchten, de boeiende reflecties van  verschillend gekleurde luchten op de oer landschappen in met name Amerika, Marokko, Saba en Lanzarote. Ik tracht mij dan helemaal in te leven in dat moment en daar een deel van te zijn om op die manier de emoties die ik ervaar zo helder mogelijk in beeld te brengen. Ik ben zeer geboeid door de bijzondere landschappen die ik bezocht,in de Canyons van de V.S., de hoge Atlas in Marokko of de vulkanen van Lanzarote of Saba die ik op een eigen manier in beeld breng.

 Ik tracht de emoties die ik onderga bij het bezoeken en aanschouwen van die landschappen ,vast te leggen en aan de toeschouwer over te brengen. Ik schilder niet zozeer datgene wat ik zie, maar wat ik ervaar en onderga op dat moment. Ik sublimeer mijn landschappen, volgens kunstrecensent Wim v.d. Beek. Het geeft mij dan ook veel voldoening als ik merk, dat een aandachtige beschouwer bij het bekijken van mijn werk ook die emotie ondergaat en dat ook laten merken. Ik vind dat dan eerst sprake kan zijn van het beleven van een echte kunstvorm, zoals men die ook kan ervaren bij een goed concert , in het theater of in de literatuur.


 

Share our website

Quicklinks

Google Maps